top of page
hjerne helse.jpg

DET BESTE FOR HJERNEN DIN

 

Flere hundre in vitro (i laboratorie) og in vivo (studier på mennesker) kliniske studier viser at PQQ kan ha betydelige fysiologiske fordeler for hjerte- og hjernehelse. Disse effektene er antioksidative, anti-diabetiske og neurogenerative effekter. 

 

Ved å stimulere nerve-vekstfaktoren, kan PQQ hjelpe nerver i hjernen, og i andre organer, til å vokse eller å rehabilitere etter å ha blitt skadet. Nevroner i hjernen er utsatt for dødelig skade som følge av oksidativt stress, og nevral død, blir sett på som en årsaksfaktor i Alzheimers sykdom og andre lidelser. Ved å fungere som et antioksidant er PQQ vist å hemme nevrotoksisitet. Den antioksidative effekten har vist seg å være betydelig høyere i PQQ enn i både C-vitamin og E-vitamin.

 

HVOR KAN JEG FINNE PQQ, OG HVORDAN PRODUSERES DET? 

Det finnes små mengder med PQQ i spinat, grønn pepper, kiwi, tofu, grønn te og morsmelk, men vi får ikke i oss mer en ca estimert til 0.1 milligram pr dag. Studier viser at man bør bruke minimum 20 milligram pr dag for å få en følbar terapeutisk effekt. 20 milligram er den godkjente trygge dosen i EU. PQQ Mind inneholder 20 milligram pr kapsel.

 

PQQ er naturlig fremstilt ved en fermenteringsprosess for å sikre optimal opptak og virkning, og produseres under samme kvalitetskrav som legemidler.

bottom of page